Jutrowne nałožki z ruku a rěču – dźěłarnička we Wojerecach

W dźěłarničce „Tradicije wokoło jejka” župy „Handrij Zejler“ stej so štwórtk (17.3.) we Wojerecach dwě kole zajimcow zetkałoj. Wosom žonow z Ćiska, Židźinoho, Wojerec a Nydeje je so zwažiło, zdźěla k prěnjemu razej, pod nawodom Sigrun Nazdalineje a jeje dźowki Annemarie w sydarni domu Domowiny jejka wóskować abo bosěrowali. Zdobom su kursistki Wojerowskich rěčnych kursow z docentom Marekom Krawcom runočasnje we bróžni na zahrodźe wo jutrownych nałožkach bjesadowali a zhromadnje spěwali.

Wo tym informowaše regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa. Dobreje rezonancy dla chcedźa klětu pokročować. Zarjadowanje je dźěl projekta „regionalna pisanosć rěče, drasty a kultury – žórła serbskeje identity”, mytowaneho we wubědźowanju „Rěč wjaza” Załožby za serbski lud.

Foto: Sonja Hrjehorjowa

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert