Čestnohamtske zastojnstwo w kulturje – zapodajće namjety!

Tež lětsa spožči Statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm wuznamjenjenje za čestnohamtske dźěło na kulturnym polu. Z tym hódnoći wone čestnohamtski angažement jednotliwcow w kulturnym wobłuku w Swobodnym staće Sakska.

Namjetować móžeće wosoby, kotrež dźěłaja dobrowólnje a bjezpłatnje w sćěhowacych wobłukach: muzejownistwo, tworjace wuměłstwo, hudźba, literatura, film, na sociokulturnym polu abo we wopomnišćach za wopory namócneho politiskeho knjejstwa w Sakskej a při archeologiskim hladanju pomnikow. Serbska kultura budźe so při wuzwolenju wuznamjenjenych wobkedźbować.

Swoje namjety zapodać móžeja sakske kulturne zarjadnišća, towarstwa, přećelske kruhi kaž tež komuny, organizacije a předewzaća hač do 21.07.2024.

Wuměnjenja a online-formular za zapodaće namjetow namakaće pod: https://mitdenken.sachsen.de/1040720.

 

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert