Budu Serbow w Sicilskej a Rumunskej zastupować – prezidij delegowanja wobzamknył

Dźensa zetkachu so čłonojo prezidija prěni raz po dlěšim času zaso raz wšitcy “live” w Budyšinje. Woni přihotowachu mjez druhim přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa, kotrež budźe 12.04.2024 w Dolnoserbskim internaće w Choćebuzu.

Čłonojo prezidija wobzamknychu wjacore delegowanja. Tak budźe skupina Serbska Reja na seminarje dźěłoweje skupiny “non-kin state” třěšneje organizacije FUEN, kotryž budźe wot 23. - 26.04.2024 w Lubnjowje, wustupić.

Na 2. mjezynarodnym folklornym festiwalu w Sicilskej, kotryž budźe wot 24. do 26.05.2024, budźe so Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca wobdźělić a serbsku kulturu a Domowinu reprezentować.

Na lětušim “Europassionje” w Rumunskej, wot 06. do 09.06.2024, wobdźěla so čłonki a čłonojo towarstwa Cyrila a Metoda (TCM). Klětu budźe Chróšćanske pasionske zjednoćenstwo wuhotowar kongresa Europassion. Na lětušim kongresu chcedźa TCM a Serbow předstajić.

Lubnjowske towarstwo “Rubiško” wobdźěli so wot 07. do 09.06.2024 w Badensko-Württembergskim Wangen na lětušim němskim drastowym swjedźenju. Tutón wotměje so w ramiku krajneje zahrodkoweje přehladki.

Žane potajnstwo wšak njeje, zo budźe klětu Mjezynarodny folklorny festiwal “Łužyca/Łužica”. Tajne pak hišće je, štó budźe tutón dale nawjedować. Dotalny nawoda Marko Kowar je so loni z tuteje funkcije rozžohnował. Čłonkow a čłonow do přihotowanskeho wuběrka za festiwal powoła Zwjazkowe předsydstwo Domowiny. Tuž ma so zjawnosć hišće hač do přichodneho wuradźowanja sćerpnyć.

Na dnjowym porjedźe za tute steja dale mj. dr. sćěhowace temy: wólbny wuběrk za Braniborsku Serbsku radu, aktualny staw diskusije programa Domowiny a změna jednanskeho porjada zwjazkoweho předsydstwa.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert