Rěč a kubłanje

Zdźerženje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury kaž tež žiweje dwurěčnosće ma wulki woznam w župje. Nimo serbskich pěstowarnjow „Alojs Andricki“ w Radworju a „Jan Radyserb Wjela“ w Budyšinje je tež w pěstowarnjach z Witaj-skupinami móžno, najmjeńšim dźěćom serbsku rěč posrědkować.

W lěće 1998 wutworjeny Witaj-projekt zapřija serbsku rěč do kubłanja dźěći. Witani su we Witaj-skupinach wšitke dźěći – z měšanych, ze serbskich a z němskich swójbow.

Lěpšina dwurěčneho kubłanja we Łužicy je, zo wjedźe so serbskorěčne kubłanje po pěstowarni tež na šulach dale. Při tym rozsudźa starši, hač pósćelu swoje dźěći na serbsku šulu ze serbšćinu jako wuwučowacej rěču we wjacorych předmjetach abo hač sćelu je na šulu, hdźež wuwučuje so serbšćina jako cuza rěč. Serbske zakładne a wyše šule su w Budyšinje a w Radworju. We wjacorych druhich šulach regiona je móžno, serbšćinu jako přidatny rěčny předmjet wuzwolić.

Na slědowacych šulach wuwučuje so serbsce:

Serbska zakładne šula Budyšin

Serbska zakładna šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

Serbska wyša šula Budyšin

Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

Serbski gymnazij Budyšin

Serbska fachowa šula za socialnu pedagogiku při Powołanskim šulskim centrumje za hospodarstwo a techniku w Budyšinje

 Na slědowacych šulach wuwučuje so serbšćina jako cuza rěč:

 Zakładna šula Bošecy

Zakładna šula Bart

Zakładna šula Hodźij

Zakładna šula Wulka Dubrawa

Zakładna šula Bukecy

Zakładna šula Rakecy

Zakładna šula Njeswačidło

Zakładna šula Hućina

Domowina prócuje so syć Witaj-skupinow stajnje rozšěrjeć a serbskorěčneho kubłanje na šulach zdźeržeć.