Wožiwjenje domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Lěće župow

Składnostnje „Lěta župow” přeprošuje župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin zajimcow z cyłeje Łužicy do domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a staja nowy dwurěčny lětak z informacijemi tež druhim župam, towarstwam a jednotliwcam k dispoziji.

Regionalna rěčnica Katja Liznarjec so k tomu wupraja:

„Chcemy składnosć Lěta župow za wožiwjenje domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju wužiwać. Tohodla smy nowy lětak z informacijemi wo domje a móžnosćach wopyta zhotowili, kotryž tuchwilu po cyłej Łužicy šěrimy. Tule dźe wo jara mnohostronsce skutkowacu wosobinu za wšě generacije, kotrehož spisy a wobrazy hač do dźensnišeho naše serbske žiwjenje wobohaćeja.

Cyła swójba namaka w tutym domje zajimawostki. Župa Budyšin je horda, zo smě wona wosebje z wulkim čestnohamtskim angažementom tute herbstwo cyłeho Serbstwa pěstować. Runje w Lěće župow chce třěšny zwjazk Domowina wuměnu mjez regionami zesylnjeć, k tomu chcemy jako župa Budyšin přinošować a prajimy: Witajće k nam – witajśo k nam!”

Download:
Lětak serbska wersija (PDF)
Flyer deutsche Version (PDF)

Skazanki: Katja.Liznarjec@domowina.de ; tel.: 03591/550211