News

Na swojim wčerawšim wuradźowanju zaběrachu so čłonojo župneho předsydstwa župy “Jan Arnošt Smoler” z kubłanskej jězbu župy, kiž budźe 30. septembra.…

Read more

W tydźenju do jutrow wopytachu šulerjo 6. lětnika Serbskeje wyšeje šule Budyšin a Serbskeje wyšeje šule Ralbicy dom Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w…

Read more

Leńka Thomasowa z Budyšina je nowa županka župy "Jan Arnošt Smoler" Budyšin. Ju wuzwolichu delegaća na swojej hłownej zhromadźiznje sobotu w…

Read more

Na posedźenju župneho předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin skonkretizowachu a schwalichu čłonojo lětuše projekty: Tak chcedźa w juniju zaso…

Read more

Składnostnje „Lěta župow” přeprošuje župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin zajimcow z cyłeje Łužicy do domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a staja nowy…

Read more

PřeprošenjeNa čitanje z Markom Grojlichom přeprošujetaj wutoru, 6. oktobra, w 17.00 hodź. Domowinska skupina Malešecy a župa “Jan Arnošt Smoler” do…

Read more