News

Kürzlich hat im Auftrag des „Förderkreises für sorbische Volkskultur” die Jury mit Sonja Rehor und Helena Pallmann über die Gewinner im…

WeiterlesenSrjedu, 26.4.2023 je w nadawku Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu jury (Sonja Hrjehorjowa a Helena Palmanowa) wo dobyćerjach w lětušim…

Weiterlesen

Přeprošenje

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. přeprošuje Was cyle wutrobnje na wotewrjenje wustajeńcy

ZYNK &BARBA 

póndźelu,…

Weiterlesen