Dobyćerjo wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko 2024/ Preisträger des Wettbewerbes um das schönste sorbische Osterei 2024

Wóskowanje wjacebarbne / Wachsbatiktechnik mehrfarbig                                   


1. myto: Bettina Borcherding, Rahden

2. myto: Sylke Roßbach-Schreier, Choćebuz/Cottbus

3. myto: Andrea Brall, Rodecy/Rodewitz

 

Wóskowanje jednobarbne / Wachsbatiktechnik einfarbig

1. myto: Andrea Brall - Rodecy/Rodewitz    

2. myto: Ines Trenschel  - Allendorf Lumda   

3. myto: Beatris Sachse - Mikow/Mücka          

 

Bosěrowanje wjacebarbne / Bossiertechnik mehrfarbig

1. myto: Bettina Borcherding - Rahden                   

2. myto: Beatris Sachse - Mikow/Mücka                

3. myto: Vanessa Trenschel - Allendorf Lumda       

 

Bosěrowanje jednobarbne / Bossiertechnik einfarbig

1. myto: Ines Trenschel - Allendorf Lumda   

2. myto: Vanessa Trenschel - Allendorf Lumda 

3. myto: Kornelia Thor - Lipsk/Leipzig  

                                  

 

Škrabanje / Kratztechnik 

                                                                                                  

1. myto: Vanessa Trenschel - Allendorf Lumda  

2. myto: Andrea Hertel - Weimar

3. myto: Veronika Zobel - Kamjenc/Kamenz  

 

Wužrawanje / Ätztechnik

1. myto: Edeltraud Gründel - Wojerecy/Hoyerswerda        

2. myto: Helena Palmanowa - Budyšin/Bautzen               

3. myto: Nicole Jähnichen - Mišnjo/Meißen                

 

Připóznawanske myto – Anerkennungspreise 2024


Anita Boche, Grobice/ Gröbitz - wóskowanje wjacebarbne

Maria Domašcyna, Kanecy/ Cannewitz - wóskowanje wjacebarbne

Marja Šefrichowa/Schäfrig, jebjelčicy/ Nebelschütz - wóskowanje wjacebarbne

Ingelore Schönfeld, Hodźij/ Göda - wóskowanje wjacebarbne

Friederike Zobel, Kamjenc/Kamenz - wóskowanje wjacebarbne

Dorothea Šołćina, Budyšin/ Bautzen - bosěrowanje wjacebarbne

 

Spěchowanske myto – Förderpreis 2024

Linda Trenschel, Allendorf Lumda - bosěrowanje wjacebarbne

F. Grajcarekec, W. Suchowa, R. Krügerowa 20.02.2024

fota: B. Šołta