News

 

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z. t. přeprošuje Was a Wašich přećelow, kaž tež wšitkich zajimcow, cyle wutrobnje

na wotewrjenje…

Weiterlesen

Kürzlich hat im Auftrag des „Förderkreises für sorbische Volkskultur” die Jury mit Sonja Rehor und Helena Pallmann über die Gewinner im…

WeiterlesenSrjedu, 26.4.2023 je w nadawku Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu jury (Sonja Hrjehorjowa a Helena Palmanowa) wo dobyćerjach w lětušim…

Weiterlesen