Malešecy

Wutoru, 29.9.2020, zetka so Domowinska skupina Malešecy na zabawne popołdnjo. Běchu sej Witaj-pěstowarnju přeprosyli za krótki program. Dźěći jim při dodźeržanym wotstawku serbsce zaspěwachu. Starši z pěstowarnje předstajichu projekt, za kotryž zu pjenjezy z fonds “Čin sobu” dobyli. Projekt mjenuje so “Kreatiwne tydźenje kołowokoło serbšćiny”. Na štyrjoch dźěłarničkach chcedźa so starši ze serbskej rěču zaběrać. Při tym wuknu słowa a sady ze wšelakorych wobłukow. Temy su na př. z přiroda, warjenje, zahroda a kreatiwna zaběra. Motiwator projekt rěčnje přewodźa, tak zo nawuknu słowa prawje wurjekować. Spočatk oktobra maja prěnju akciju před pěstowarnju a gmejnu. Ideju zrodźichu Malešan starši hromadźe z Witaj-pěstowarnju we wsy. Čłonam skupiny předstaji regionalna rěčnica přichodne terminy w župje.