Chcemy zahoritosć a njezapomnite wokomiki – EUROPEADA 2024

Serbja wobdźěla so přez Domowinu (jako čłonka Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin-FUEN) na lětušej Europeadźe – tónraz zaso z dwěmaj koparskimaj mustwomaj (žony/mužojo). Europski koparski turněr mjeńšinow budźe w Němskej a Danskej wot soboty 29.06.2024 do njedźele 07.07.2024.

Hosćićeljo tutoho wjerška su Sinti a Roma w Schleswigsko-Holsteinskej, Frizojo, němska mjeńšina w Danskej kaž tež danska mjeńšina w Němskej. FUEN organizuje Europeadu zhromadnje z lokalnymi zarjadowarjemi. Dohromady 35 teamow wobdźěli so na turněrje, kotryž so na 14 wšelakich hrajnych městnach wotměje. Nimo koparskich wubědźowanjow je tež wobšěrny ramikowy program planowany. Tak je Europeada wo wjele wjac, hač “jenož, za bulom honić a dobyć”. W srjedźišću steja hódnoty “toleranca”, “wšelakorosć” a “respekt”. Fokus Europeady leži na zesylnjenju widźomnosće mjeńšinow a mjeńšinowych skupinow. Pod hesłom “zhromadnje smy jónkrótni” podajmy so tuž na zhromadny puć.

Clemens Škoda, nawoda serbskeje delegacije: “Za nas je Europeada wulkotna móžnosć zahoritosć za našu kulturu a rěč prowokować a zdobom zwjazanosć mjez Hornjej a Delnjej Łužicu hajić. Přeju sej jara, zo docpějemy finalne koła, zo knježi dobra nalada mjez fanami tam a doma a zo přinošuje projekt k wjac widźomnosći našeje rěče a kultury w zjawnosći.”

Přihoty mustwow přewzaja čestnohamtscy trenarjo a nawodźa mustwow z Delnjeje a Hornjeje Łužicy.

Serbske Mustwo – žony

Pětr Bejmak – trenar, Handrij Rachela– kotrenar, Jadwiga Rychtarjowa – nawodnica mustwa

Serbske mustwo – muže

Sven Ballack a Frank Ričel (trenarjej), Frank-Norbert Sieg a Bjarnat Deleńk (nawodaj mustwa)

Terminy

Štóž sej hišće njeje wěsty, hač móže so na puć z našimi sportowcami podać, ma składnosć, sej testowu hru wobhladać. Žony hraja 18.05. w 11:00 hodź. w Ralbicach a mužojo 23.05. we 18:00 hodź w Janšojcach. Po tutymaj skići so za medije a zjawnosć předstajenje nominowaneho kadra za Europeadu. Za prašenja steja potom mustwowy a delegaciski nawod k dispoziciji.

Muske “serbske mustwo” hraje
swoju prěnju hru 30.06. w 11:00 hodź. w Tönning,
dale 01.07. w 17:30 hodź. w Niebüll a
02.07. w 17:30 hodź. potom w Bredstedt.

Žónske “serbske mustwo” slěduje
30.06. w 14:00 hodź. w Flensburg Stjernen a
01.07. w 15:00 hodź. w Harrislee.

 

Livestream

Wšitke informacije Serbskeho mustwa a link na livestream Europeady su w přichodźe na webstronje www.europeada.domowina.de (so hišće twari) wozjewjene.

Informacije zarjadowarja namakaće pod: www.europeada.eu

Naše social-media-kanale

https://www.instagram.com/serbskemustwo/

https://www.facebook.com/serbskemustwo/

Wjeselimy so tež, jeli pokazaće přez hashtag #serbskemustwo na naš team žonow a mužow.

Wabjenski material

Fanojo móža sej w SKI Budyšin trěbny ekwipment wobstarać.
T-Shirty dóstanjeće pola: https://trikotfreunde-shop.de/Serbske-Mustwo/