Škit Budyšin za mnohich faworit

Před krótkim wulosowachu čłonojo Serbskeho Sokoła kaž tež koparski trenar Tomaš Henčl skupiny za Sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny, kiž wotměje so 10.měrca na Budyskim Třělnišću. Z napjatosću čakaja tež stajnje hrajerjo na njón, wšako wuliča sej hižo prěnje šansy, kak daloko bychu lětsa přińć móhli. Jurij Bjeńš, sam hrajer pola Bratrowstwa Róžant, je so někotrych akterow naprašował.Beno Šołta z Miłoćic:Kaž nimale kóžde lěto hrajemy z našim mustwom Bratrowstwo Róžant tež lětsa zaso přećiwo Škitej Budyšin. Tutón duel je so w minjenych lětach k wěčnemu dwubojej wuwił, tohodla so přewšo jara na njón wjeselu. Tohorunja sym wjesoły, zo hrajemoj w skupinje hišće přećiwo wučerjam Serbskeho gymnazija a Mustwje 12/96. Tam hraje tójšto přećelow sobu a tohodla budźetej tež to rjanej duelej. Mojej faworitaj staj Škit Budyšin a Handicap Pančicy – z Róžantom pak bych tohorunja zaso rady raz w finalu stał.Pedro Libš z Kamjenca:Z mojim mustwom Handicap Pančicy běch poprawom w skupinje D, kotruž widźach tež jako najsylnišu. Nětko pak budźemy hišće dalše mustwo k tomu dóstać, tuž njemóžu skupiny nětko wjac tak prawje hódnoćić. Primarny cil pak wostanje, skupinsku fazu na prěnim městnje wobzamknyć, potom změjemy tež dobre šansy na cyłkowne dobyće.Andre Kober ze Sernjan:Hladajo na mjena mustwow mamy w našej skupiny A jara sylnych přećiwnikow. A nětko přińdźe tež hišće dalše mustwo k tomu. W zašłosći pak smy z 12/96 pokazali, zo móžemy wosebje na sylnych přećiwnikow derje hrać. Tohodla sym to měnjenja, zo je wšitko móžne. Faworita žanoho nimam, zawěsće pak budźa znowa mustwa prědku sobu hrać, kiž w minjenych lětach tež w štwórć – a połfinalach widźachmy. Naš primarny cil w mustwje stajnje je, z wjeselom wolejbul hrać. A hdyž smy potom hišće wuspěšni, je ćim lěpje.Tilo Žur z Róžanta:W minjenych lětach sym raz tam a raz druhdźe sobu hrał. Lětsa budu zaso za Mustwo 12/96 wojować. Swój wosobinski cil je wězo prědku sobu hrać. Hladajo na ćežku skupinu pak njebudźe to lochka naležnosć. Faworit na pokal je za mnje Škit Budyšin. Jakub Langa ze Serbskich Pazlic:Hraju pola noweho teama Smečomłóćawa. Smy potajkim poměrnje njezahrate mustwo a budźe tuž ćežko, na započatku dobru konstelaciju namakać. Nadźijam pak so tohodla, zo přewinjemy skupinsku fazu znajmjeńša na druhim městnje. A štó budźe cyłkowny dobyćer je wězo tež wotwisne wot dnjowskeje formy. Najlěpše karty pak matej za mnje Škit Budyšin a Bratrowstwo Róžant.