Wšosokołski zlět 2012 w Praze/All-Sokol-Treffen in Prag 2012

Swjedźenski ćah (delegacija Serbskeho Sokoła je w 3:19 widźeć)
Festumzug (3:19 ist die Delegation des Serbski Sokoł zu sehen)

Wšosokołski zlět 2006 w Praze/ All-Sokol-Treffen in Prag 2006

Swjedźenski ćah (interwiew z Mikławšom  Krawcom a delegacija Serbskeho Sokoła je 5:24 widźeć)
Festumzug (5:24 ist ein Interview mit Nikolaus Schneider und die Delegation des Serbski Sokoł zu sehen)