Übersicht ehemaliger Sokoł-Einheiten

Přehlad něhdyšich jednotow Sokoła
W slědowacym podamy něhdyše jednoty Sokoła w rjedźe jich załoženja. Dale mjenujemy nam znatych starostow jednotow. Přispomnić ma so, zo drje so jednota w Sowrjecach w nalěću 1921 załoži, ale dźěławosć prawje hakle po wobnowjenju w lěće 1925 zahaji - potom přeńdźe do Bukečanskeje jednoty. Tež w lěće 1923 załožena jednota w Baćonju bórze zaso womjelkny, za to přeńdźechu Sokoljo w lěće 1929 do noweje Haslowskeje jednoty.

jednota/
Einheit
datum/
Gründungsdatum
starosta/
Vorsitzender
1Budyšin/ Bautzen09.11.1920Jan Skala, Arnošt Lorenc
2Sowrjecy/ Soritznalěćo 1921Pawoł Hajna
3Bukecy/ Hochkirch16.08.1921Herman Ranich, Jan Zoba
4Malešecy/ Malschwitz10.09.1922Arnošt Sykora
5Poršicy/ Purschwitz17.09.1922Arnošt Holan
6Radwor/ Radibor29.10.1922Mikławš Bjarš, Michał Rječka
7Baćoń/ Storcha20.02.1923Jurij Lešawa
8Komorow pola Rakec/
Commerau b. Königswartha
30.04.1923Arnošt Kruža
9Hrodźišćo/ Gröditz17.06.1923Měrćin Kerk, Měrćin Nowak-N.
10Pančicy/ Panschwitz08.07.1923Franc Natuš
11Ralbicy/ Ralbitz30.08.1923Jurij Brankačk, Jurij Žur
12Wotrow/ Ostro24.03.1924Jurij Rjeda, Beno Cyž
13Njebjelčicy/ Nebelschütz16.03.1924Filip Jakubaš, Jurij Žur
14Delni Wujězd/ Uhyst11.05.1924Gustaw Mertin
15Chrósćicy/ Crostwitz08.10.1924Pawoł Pjetaš, Jan Wićaz
16Wulki Ćisk/ Zeißig17.11.1925Jan Kašpor
17Kulow/ Wittichenau23.03.1926Jurij Hernašt, Jan Brězan
18Rakojdy/ Rackel28.04.1926Awgust Bartuš
19Haslow/ Dreikretscham07.05.1929Jan Knebel, Pawoł Handrik
20Lichań/ Spreewiese01.10.1930Pawoł Krawc
21Chwaćicy/ Quatitz16.10.1930Awgust Urban