Sobustawstwo

Z wustawkow towarstwa: § 3 Čłonstwo

I. W ZSS rozeznawamy krute a swobodne čłonstwo.

II. Jako swobodny čłon towarstwa móže so kóžda přirodna wosoba wuznać, kotraž je znajmjeńša 16 lĕt stara a so za zwoprawdźenje zamĕrow towarstwa zasadźuje. Wosebje pak studenća, wučomnicy a něhdyši studenća su namołwjeni so swobodnje w ZSS angažować.

III. Jako krući čłonojo (čłonojo z wosebitymi prawami) wobhladuja so čłonojo studentskich cyłkow:
a. Serbskeho studentskeho towarstwa „Bjarnat Krawc“
b. Serbskeho studentskeho towarstwa „Sorabija Lipsk“
c. Serbski studentski chór
d. Redakcija studentskeho časopisa „Šeršeń“

IV. Dale móža prawokmane a prawonjekmane serbske towarstwa, zjednoćenstwa a zhromadźenstwa ze samsnym zaměrom kruty čłon towarstwa być. Wo přiwzaću do kruteho čłonstwa rozsudźi předsydstwo z jednohłósnosću.

V. Wobsteji móžnosć spĕchowanskeho čłona. Spĕchowanski čłon je čłon towarstwa bjez hłosowanskeho prawa. Formy spĕchowanja rjaduja so přez zrĕčenja z předsydstwom.

VI. Próstwa wo čłonstwo ma so pola předsydstwa pisomnje zapodać. Runočasnje připóznaje stajer próstwy wustawki towarstwa.

VII. Jednotliwi čłonojo a towarstwa móža so z čłonstwa ZSS přez wobzamknjenje z 2/3 hłosow hłowneje zhromadźizny wuzamknyć.