Předsydstwo

předsyda:

Pětr Cyž
Telefon: 01622583517

zast. předsydy:

Leńka Thomasowa
Jarosláv Pukač (DŁ)

čłonojo předsydstwa:

Angelika Häneltowa
Silwija Wjeńcyna
Janek Wowčer
Susann Herrmann (DŁ)
Gerald Schön (DŁ)