XIV. Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica – Łužyca – Lausitz” klětu wupadnje.

Budyšin/Bautzen | Hochoza/Drachhausen | Chrósćicy/Crostwitz

Wot 06.07. do 09.07. 2023 organizuje Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. z mnoho dalšimi parterami  hižo k 14. razej woblubowany mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica" .
W Budyšinje a w Chrósćicach předstaja Wam najwšelakoriše folklorne skupiny ze spěwami a rejemi pisane programy. Cyłkownje wobdźěli so na festiwalu wjace hač 1.000 aktiwnych sobuskutkowacych, wosebje přisłušnicy narodnych mjeńšin z tu- a wukraja.

Folklorny festiwal započina so štwórtk z pisanym ćahom sobuskutkowacych po Budyšinje k wotewrjenju na Hłownym torhošću. Na hłownym jewišću NSLDź so festiwal swjatočnje zahaji.

Pětk jo Hochoza gósćinaŕka festiwala. Pó zachopjeńku programa zeger 18:00 na głownem jawišću pśi cerkwi mógu woglědarje wót zeger 19:00 na 3 buŕskich dwórach mjazynarodnu folkloru dožywiś a regionalne kulinariske speciality wopytowaś. Pózdźej, zeger 23:00, slědujo Hochoza special” z kupku NaUnd”.

Sobotu
dožiwiće w Chrósćicach "Burske tradicije w běhu lěta" we wječornych wotměnjowacych so programach rejwanskich a hudźbnych skupin, kotrež budu we woblubowanych, tradicionelnje wuhotowanych burskich dworach. Štóž chce, móže sobu rejować. Na zwučene wašnje budu so tam tež łužiske a kulinariske wosebitostki našich hosći poskićeć. Jedyn z burskich statokow pak hižo do toho pohosćuje Łužiske dorostowe skupiny a hudźbne folklorne skupiny. Po připołdnju wotewrja so Wiki tradicionalneho rjemjesła kiž móžeće tež cyłodnjowsce njedźelu dožiwić.

Wječor zakónči so z mjezynarodej party "Chrósčan-specialita" wosebje za młodźinu na jednym burskim statoku.

Njedźela
započina so ze wjacorěčnej swjedźenskej Božej mšu.Popołdnju dožiwiće wotměnjacy pisany program, kiž zahaji so ze swjedźenskim ćahom. Po tym wustupja ze zhromadnym programom Łužiske folklorne skupiny. Z festiwalnym finalom z wjerškowymi wukonami rejowarjow a hudźbnikow mjezynarodny festiwal nawječor wuklinči.

Wutrobnje přeprošujemy Was na dny mjezynarodneje folklory, na hodźiny z přećelemi a znatymi, předewšěm pak na dožiwjenje bohateje kultury. Dajće so wobkuzłać wot spěwow a rejow folklornych skupin ze wšěch kónčin swěta a hospodliwosće Łužičanow!