Historische Fotos

Serbja na VII. wšosokołskim zlěće w lěće 1920 w Praze/
Sorben auf dem VII. Allsokol-Treffen 1920 in Prag/
Sorbs at the VII All-Sokol rally 1920 in Prague

Sobustawski wupokaz Měrćina Nowaka
Mitgliedsausweis von Měrćin Nowak-Njechorński (Martin Neumann)
Membership card of Měrćin Nowak-Njechorński (Martin Neumann) 

Zasłužbnaj Sokołaj Michał Nawka (nalěwo) a Gustaw Janak w paradnej uniformje
Die verdienstvollen Funktionäre Michał Nawka (links) und Gustaw Janak in der Paradeuniform des Serbski Sokoł
The worthy officials Michał Nawka (left) and Gustaw Janak in the parade uniform of the Sorbian Sokoł

Prěni zlět Serbskeho Sokoła 1924 w Pančicach/
Erstes Verbandstreffen des Serbski Sokoł 1924 in Panschwitz-Kuckau/
The first rally of the Sorbian Sokoł in 1924 in Panschwitz-Kuckau

1. kurs za načolnikow Serbskeho Sokoła w Praze 1925. Naprawo nawoda kursa, dr. Herman Šleca /
1. Übungsleiterkurs des Serbski Sokoł 1925 in Prag; rechts: Leiter dr. Herman Šleca

Čłonojo Serbskeho Sokoła na VIII. wšosokołskim zlěće 1926 w Praze/
Mitglieder des Serbski Sokoł auf dem VIII. Allsokol-Treffen 1926 in Prag/
Members of the Sorbian Sokoł at the VIII All-Sokol rally in 1926 in Prague

Plakat k II. zwjazkowemu zlětej 1927 we Wulkim Ćisku/
Plakat zum II. Verbandstreffen 1927 in Groß Zeißig
Poster for the II meeting in 1927 in Groß Zeißig

Delegacija Serbskeho Sokoła w swjedźenskim ćahu pólskeho wšosokołskeho zlěta 1929 w Poznanju/
Delegation des Serbski Sokoł beim Festumzug anlässlich des Treffens des polnischen Sokol-Verbandes 1929 in Poznań/
A delegation of the Sorbian Sokoł taking part in the pageant at the VII All-Polish Sokol rally in 1929 in Poznań.

Sokoljo z Bukec a wokoliny/
Mitglieder des Serbski Sokoł aus Hochkirch und Umgebung/
Members of the Sorbian Sokoł from Hochkirch and the surrounding area

Načolnicy ze sokołskich jednotow na 3. kursu 1930 w Radworju/
3. Übungsleiterkurs in Radibor

Načolnicy z jednotow a Radworscy Sokoljo pola Jana Meškanka w Bronju (junij 1930)/
Treffen der Verbandsleiter und Sokol-Mitglieder aus Radibor im Juni 1930
bei Jan Meškank in Brohna

Pjasćowanje w Radworskej jednoće (1930)/
Boxsport in der Radiborer Sokol-Einheit (1930)

Serbscy Sokoljo dźerža čestnu stražu při wotkrytym pomniku Handrija Zejlerja 1931 we Łazu/
Mitglieder des Serbski Sokoł halten Ehrenwache anlässlich der Einweihung des Denkmals für Handrij Zejler 1931 in Lohsa/
Members of the Sokoł provide a guard of honour at the inauguration of the Handrij Zejler memorial in Lohsa in 1931

Swjedźenski ćah Sokołow na III. zwjazkowym zlěće 17.5.1931 w Radworju
Festumzug anlässlich des III. Verbandstreffens am 17.5.1931 in Radibor

Chorhoj Kulowskeje jednoty, poswjećena w lěće 1931/
Fahne des Wittichenauer Sokoł-Einheit; im Jahre 1931 geweiht/
The flag of the Sokoł unit of Wittichenau, which was consecrated in 1931

Sokoljo a Sokołki na Radworskim zlěće 1931/
Übungen auf dem Sokol-Verbandstreffen in Radibor

Zwučowanje Sokołow na III. zwjazkowym zlěće 1931 w Radworju.
Übungen beim Verbandstreffen des Serbski Sokol 1931 in Radibor.

Plakat składnostnje III. zwjazkoweho zlěta Serbskeho Sokoła 14. a 17. 5. 1931 w Radworju/
Plakat anlässlich des III. Verbandstreffens des Serbski Sokoł 14. und 17. 5. 1931 in Radibor/
Poster of the III meeting of the Sorbian Sokoł, which took place on May 14/17, 1931 in Radibor

Serbscy Sokoljo na IX. wšosokołskim zlěće w Strahovskim stadionje 1932 w Praze/
Sorbische Sokol-Mitglieder auf dem IX. Allsokol-Treffen 1932 im Strahov-Stadion in Prag/
Sorbian members of the Sokoł in the Strahov stadium during the IX All-Sokol rally which was held in Prague in 1932.

Skupina Sokolatow z Njebjelčic spočatk 30-tych lět/
Nachwuchsgruppe des Serbski Sokoł (sorbisch: Sokolata) aus Nebelschütz Anfang der 30-er Jahre
A group of young members of the Sorbian Sokoł (Sorbian: Sokolata) from Nebelschütz at the beginning of the 1930s.

Solidarne zarjadowanje čěskeho Sokoła w aprylu 1933 w Praze po rozpušćenju Serbskeho Sokoła/
Solidaritätsveranstaltung des tschechischen Sokol-Verbandes im April 1933 in Prag nach der Auflösung des Serbski Sokoł
A solidarity meeting of the Czech Sokol association in Prague in April 1933 after the dissolution of the Sorbian Sokoł

Serbske dźěći w lěće 1946 w prózdninskim lěhwje w Jablkynicach/
Sorbische Kinder 1946 im Ferienlager im tschechischen Jablkynice
Sorbian children at a holiday camp in the Czech Jablkynice in 1946

Skupina serbskich dźěći za čas prózdninskeho přebywanja w čěskich Jablkynicach
Ferienaufenthalt sorbischer Kinder im Jahre 1946 in Jablkynice
Sorbian children at a holiday camp in the Czech Jablkynice in 1946

Kolonija łužiskich dźěći w Pólskej, Jarocin 7.8. - 3.9.1947
Sorbische Kinder im Ferienlager im polnischen Jarocin 1947
Sorbian children at a holiday camp in the Polish Jarocin in 1947

Jurja Justowy sobustawski wupokaz Čěskeho Sokoła z lěta 1947.
Mitgliedsausweis von Jurij Just des Tschechischen Sokoł aus dem Jahr

Hra koparskeho mustwa "Slawija Radwor" na Zlěće serbskich natwarnych brigadow 21./22. 8. 1948 w Delnim Wujězdźe přećiwo pólskemu mustwu ze Złeho Komorowa. Bě to prěnja powójnska mjezynarodna kopańca w Serbach. (foto: archiw)
Spiel der Fußballmannschaft "Slawija Radibor" beim Treffen sorbischer Aufbaubrigaden am 21./22.8.19948 in Uhyst/Spree gegen die polnische Mannschaft aus Senftenberg.
The match of the "Slawija Radibor" football team at the rally of the Sorbian building brigades 21./22. August, 1948 in Uhyst/Spree against a Polish team from Senftenberg. It was the first international football match of a Sorbian team after WWII.

Serbscy młodostni na sokołskim zlěće 1948 w Praze
Sorbische Jugendliche auf dem Allsokol-Treffen 1948 in Prag
Sorbian young people take part in the XI All-Sokol rally in Prague.

Serbscy přećeljo pod nawodom dr. Zděneka Boháča wobdźěla so na wuradźowanju ze serbskimi Sokołami 23. měrca 1994 w Budyšinje
Tschechische Freunde unter der Leitung von Dr. Zděnek Boháč nehmen an einer Beratung des Serbski Sokoł am 23. März 1994 in Bautzen teil
Czech friends led by Dr. Zděnek Boháč take part in a discussion of the Sorbian Sokoł on March 23, 1994 in Bautzen

Delegacija Serbskeho Sokoła při swjedźenskim ćahu XII. wšosokołskeho zlěta 1994 w Praze
Delegation des Serbski Sokoł beim Festumzug des XII. Allsokol-Treffens 1994 in Prag
A delegation of the Sorbian Sokoł during the pageant at the XII All-Sokol rally in Prague.

Jurij Frencl, čestny starosta Serbskeho Sokoła a sportoweje jednotki Sokoł Ralbicy/Hórki z chorhoju DJK Sokoł Ralbicy/Hórki
Jurij Frenzel, Ehrenvorsitzender des Serbski Sokoł und der Sportgemeinschaft DJK Sokoł Ralbitz/Hórka mit der Vereinsfahne
Jurij Frencl, honorary chairman of the Sorbian Sokoł and sports club DJK Sokoł Ralbitz/Hórka with the flag of the organisation

Serbska wubranka 2001 w Njebjelčicach składnostnje mjezynarodneho koparskeho turněra
Sorbische Auswahlmannschaft 2001 in Nebelschütz anlässlich eines internationalen Fussbalturnieres
A Sorbian all-star team on the occasion of an international football tournament in 2001 in Nebelschütz.

Čłonojo Serbskeho Sokoła w swjedźenskim ćahu 1. septembra 2002 k tysaćinam Budyšina
Mitglieder des Serbski Sokoł im Festumzug am 1. September 2002 anlässlich der Tausendjahr-Feier der Stadt Bautzen
Members of the Sorbian Sokoł in the pageant on September 1, 2002 on the occasion of the millennium celebrations of the city of Bautzen.

Delegacija Serbskeho Sokoła z Achimom Kowarjom, Mikławšom Krawcom a Pawołom Hejdušku (wotprawa) wobdźěli so na zarjadowanju 26. oktobra 2004 w Praze na zarjadowanju Towaršnosće přećelow Łužicy - Společnost přátel Lužice a předstaji skutkowanje Serbskeho Sokoła něhdy a dźensa.

Eine Delegation des Serbski Sokoł mit Achim Kowar, Mikławš Krawc und Pawoł Hejduška nahm am 26. Oktober 2004 an einer Veranstaltung der Vereinigung "Společnost přátel Lužice" in Prag teil und berichtete über das Wirken des Serbski Sokoł in Vergangenheit und Gegenwart.


A delegation of the Sorbian Sokoł with Achim Kowar, Mikławš Krawc and Pawoł Hejduška takes part in an event of the Společnost přátel Lužice (Union of the Friends of Lusatia) on October 26, 2004 and reports about the work of the Sorbian Sokoł organisation.

2. 7. 2006: Delegacija Serbskeho Sokoła wobdźěli so na swjedźenskim ćahu składnostnje XIV. wšosokołskeho zlěta w Praze./
Eine Delegation des Serbski Sokoł nahm am Festumzug des XIV. All-Sokol-Treffens in Prag teil.
A delegation of the Sorbian Sokoł takes part in the XIV All-Sokol rally in Prague.

4.9.2007: Někotři čłonojo delegacije čěskeho Orela ze županom Stanislavom Vejvarom (3. wotlěwa) po Božej mši w Njebjelčanskej cyrkwi z fararjom Jakubašom (2. wotlěwa) a starostu Serbskeho Sokoła Achimom Kowarjom (1. wotlěwa)
Einige Mitglieder der Delegation des tschechischen Orel mit Stanislav Vejvar nach dem Gottesdienst in der Nebelschützer Kirche mit dem Pfarrer Benno Jakubasch und dem Vorsitzenden des Serbski Sokoł Achim Kowar.