Próstwa wo přistup Zwjazkej serbskich předewzaćelow a rjemjeslnikow z.t.

Beitrittsformular Mitgliedsverein (hsb)

Próstwa wo přistup do towarstwa
Pola z (*) dyrbja so prošu wupjelnić.