select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Nowosće

termin turněra: 16. meje 2020

městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Radworju

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł...

36. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny -
Bratrowstwo Róžant wurunane wurisanje dobyło

Wuslědki 36. Sokołskeho wolejbuloweho turněra wo pokal Domowiny 2018

Zamołwići Serbskeho Sokoła su póndźelu w Budyšinje w Serbskim domje w Serbskej kulturnej informacije přidatne wulosowanje přewjedli, dokelž je Sokoł...

Přichodnu sobotu, 10. měrca wuhraje Serbski Sokoł w Budyšinje w sportowej hali na Třělnišću 36. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny. Z...

Před krótkim wulosowachu čłonojo Serbskeho Sokoła kaž tež koparski trenar Tomaš Henčl skupiny za Sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny, kiž...

termin turněra: 10.03.2018

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł...

Skupina A

Mustwo 1296 (abiturny lětnik 1996)
SJ 1922 Radwor
Dźiwje micki (Worklečanske hrajerki)
Zapalaki (mustwo z Choćebuza)
Rapaki

Skupina B ...

termin turněra: 01.04.2017

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł...

Liebe Volleyballfreunde von ARD und ZDF!

Waženi sportowcy! Chcemy was wutrobnje přeprosyć na naš volleyballowy turněr do našeje dwurěčneje Łužicy!...


Kontakt

Serbski Sokoł z.t.

Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefax: (03591) 42408

telefon (0 35 91) 55 02 13
telefax (0 35 91) 4 24 08
e-mail: serbski-sokol(at)gmx.de

Konto: Kreissparkasse Bautzen
IBAN:  DE31 8555 0000 1000 0983 77
SWIFT-BIC: SOLADES1BAT