Župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin lětuše projekty schwali

Na posedźenju župneho předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin skonkretizowachu a schwalichu čłonojo lětuše projekty: Tak chcedźa w juniju zaso dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka w Njechornju a w meji nalětni koncert w cyrkwi w Malešecach wuhotować, wšako budźe w nazymje dosć terminow wokoło „Lěta Zejlerja a Kocora”, informowaše regionalna rěčnica Katja Liznarjec. W tutym zwisku kritizowaše župne předsydstwo zarjadowanje 1. februara před pomnikom Handrija Zejlerja we Łazu jako njehódne, jeli měło to zahajenje jubilejneho lěta Zejlerja a Kocora być, dokelž pobrachowachu zastupjerjo kultury, kulturne ćělesa, basnje a spěwy a z tym počesćenje wobšěrneho kulturneho herbstwa Zejlerja a Kocora. 

Dźěło motiwatora za rěč, Luciana Kaulfürsta, chce župa dale podpěrować a zarjadowanja za swójby znowa přewjesć. Projektowe dny za serbske zakładne šule a šule, hdźež so serbšćina jako B-serbšćina wuwučuje, maja so lětsa hromadźe z towarstwom  „Radiška” w šulskim muzeju z mjenom K. A. Kocora w Stróži wotměć. Při tym maja so šulerjo ze žiwjenjom a tworjenjom wuznamneho serbskeho komponista zeznajomić. Kubłanska jězba župy powjedźe čłonow župnych towarstwow a skupin do Ketlic, Zahorja a Stróže pola Hućiny. Jednohłósnje wupraji so župne předsydstwo za wurjadnu hłownu zhromadźiznu, zo bychu modernizowanym wustawkam Domowiny k płaćiwosći dopomhali.