Terminy 2024

 

07.01.2024                dźiwadło “Alojs mobilizuje” w Radworju

12.1.-24.02.2024       wustajeńca wo narodnych drastach na dwórnišću w Radworju

27.01.2024                wječorny Ptači kwas SLA “Mjezy swětomaj” w Radworju

28.01.2024                Ptači kwas SLA “Mjezy swětomaj” w Bukecach, popołdnju

10.02.2024                premjera “Na tamnym boku měsačka” w NSLDź w Budyšinje

                                 dalše předstajenja su: 25.02., 02.03., 13.03., 24.03., 06.04.2024

10.02.2024                wječorny Ptači kwas SLA “Mjezy swětomaj” w Budyšinje

11.02.2024                Ptači kwas SLA “Mjezy swětomaj” w Budyšinje, popołdnju

10.02.-25.02.2024    mjedowe tydźenje w Budyšinje

16.02.-18.02.2024    konwent Šěrachoweje pčólnicy, fachowe wiki pčołarjow, serbski kulturny wječor

do 25.02.2024         wustajeńca Jürgen Matschie “Ducy domoj” w Serbskim muzeju Budyšin

24.02.-25.02.2024    jutrowne wiki w Serbskim domje w  Budyšinje

29.02.2024               zetkanje towarstwow z předsydu Domowiny

23.03.-28.03.2024    jutrowny seminar MENS we Łužicy

měrc/ apryl               župna kubłanska jězba do Berlina

měrc/apryl                přednošk Silwije Jancyneje w zahrodźe při Michałskej cyrkwi

měrc do apryla         jutrowna wustajeńca w Serbskim muzeju Budyšin

meja do oktobra       wustajeńca wo architekće Eberhard Dučman w Serbskim muzeju Budyšin

apryl                          FUEN seminar we Łužicy

24.05.-25.05.2024    30 lět biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, zarjadowanje w Stróži

27.4.2024                  nalětnje wiki w Stróži

meja                          wodźenje po Tuchorju z Jurjom Łušćanskim

01.06.2024                jubilej “75 lět 1. Serbska kulturna brigada” w Budyskej Krónje

08.06.2024                maturitny bal SGB

21.06.-23.06.2024   sympozij “Serbske powěsće” Carl-Gustav-Jung-towaršnosće w Stróži

junij                            přednošk S. Jancyneje na zahrodźe při cyrkwi

09.06.2023                komunalne wólby w Sakskej

28.06.-07.07.2024   EUROPEADA w němsko-danskej kónčinje

01.09.2024                wólby Sakskeho krajneho sejma

03.09.2024                300. posmjertniny H. B. Šěracha

05./07.09.2024         wotkryće pomnika H. B. Šěracha składnostnje 300. posmjerntych narodnin na pohrjebnišću w Budyšinku

09.09.2024                nazymske wiki přirody – jubilej 30 lět biosferowy rezerwat

18.10.2024                Myto Domowiny

december                 adwentnička župy