Z wuradźowanja župneho předsydstwa

Na swojim wčerawšim wuradźowanju zaběrachu so čłonojo župneho předsydstwa župy “Jan Arnošt Smoler” z kubłanskej jězbu župy, kiž budźe 30. septembra. Wobdźělnicy podaja so w jubilejnym lěće Hadama B. Šěracha na slědy pčołarjenja najprjedy do Budyšinka pola Malešec. Tam wobhladaja sej kołopuć Šěracha. Popołdnju chcedźa wopytać pčólnicu “Regina” w Konjecach. Pola Šołćic pohladaja pčołarjej přez ramjo a nawuknu, kak so měd dźěła. Za kubłansku jězbu su hišće městna swobodne. Přizjewjenja w regionalnym běrowje Domowiny pod 03591/ 550211 rady přijimuja.

Dalša tema wuradźowanja běchu nazymske koncerty. 4. nowembra budźe Budyski nazymski koncert po zwučenym wašnju na dnju Romantiki. Předwidźane je, zo předstaja so w běhu wječora serbske drasty łužiskich regionow. Smjerdźačanscy rejowarjo program sobu wuhotuja. Dalši koncert je w hosćenu “Meja” na předwječoru Radworskeje kermuše planowany. Organizacija nazymskich koncertow je lětsa w juliju přešła ze Załožby za serbski lud na Domowinski zarjad. W běhu krótkeho časa je so poradźiło, dohromady dźewjeć koncertow po cyłej Łužicy přihotować. Domowinske skupiny a towarstwa na městnje so při tym zapřijeja.