Einladung zur Auftaktveranstaltung unseres Literaturwettbewerbes

Cesćone kněni a kněze,
pśepšosyjomy was wutšobnje na wótwórjeńske zarědowanje našogo literarnego wuběźowanja

PŚIJAŚELE-PISMIKI-PROMINENTNE,

kótarež se wótmějo ponjeźele, dnja 22.05.2023 zeger 10.00 w domje zmakanjow w Bórkowach (Błota).

170. narodniny Mata Kosyka dnja 18.06.2023,
150. narodniny BogumiłaŠwjeli dnja 05.09.2023 a
130. narodniny MinyWitkojc dnja 28.05.2023

smy wuzwólili ako góźbu, na wobšyrne twórby našych jubilarow za Serbow a Nimcow dopomnjeś a jich wucesćiś. Wuběźowanje se pśewjeźo wót Domowinskeje župy Dolna Łužyca z.t.

By se wjelgin wjaselili, gaby mógli was pówitaś a informěrowaś wó wuběźowanje.

Einladung zur Auftaktveranstaltung unseres Literaturwettbewerbes

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie recht herzlich zur Auftaktveranstaltung unseres Literaturwettbewerbes

FREUNDE-LITERATEN-SUPERSTARS

am Montag, den 22.05.2023 um 10.00 Uhr in das Haus der Begegnung in Burg (Spreewald) ein.

Der 170. Geburtstag von Mato Kosyk am 18.06.2023,
der 150. Geburtstag von Bogumił Šwjela am 05.09.2023 und
der 130. Geburtstag von Mina Witkojc am 28.05.2023

sind Anlass an ihr umfangreiches Schaffen für Sorben/Wenden und Deutsche zu erinnern und sie zu ehren. Der Wettbewerb wird durchgeführt von der Domowina-Regionalgruppe Dolna Łužyca z.t.

Wir freuen sehr, Sie zu begrüßen und laden Sie zur Berichterstattung über den Wettbewerb ein.