Pressemeldungen

Předsydstwo župy „Handrij Zejler” Wojerecy je so wutoru nawječor (7.12.) prěni raz digitalnje zešło. Čłonojo dojednachu so na slědowace klětuše projekty: pokročowanje zetkanjow „serbowanje we wšědnym…

Weiterlesen

Erstmals digital hat der Vorstand des Domowina-Regionalverbandes Hoyerswerda/Wojerecy am Dienstagabend getagt. Die Mitglieder einigten sich auf die Projekte für 2022: Fortsetzung der Gesprächsrunden…

Weiterlesen

 

Na Mikławša stej kubłanska referentka Domowiny, Katrin Suchec-Dźiwsławkowa, a regionalna rěčnica za teritorij župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin, Katja Liznarjec pěstowarnjam wosebite pakćiki…

Weiterlesen

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Weiterlesen

Pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca jo se na swójom aktuelnem digitalnem pósejźenju stwórtk wobgóniło wó stawje rowno nowo załožoneje Dolnoserbskeje kulturneje akademije, kenž jo projekt Domowiny Dolna…

Weiterlesen

Der Vorstand des Domowina-Regionalverbandes Niederlausitz / Dolna Łužyca erkundigte sich auf seiner aktuellen – digitalen – Sitzung am Donnerstag über den Stand der gerade neu gegründeten…

Weiterlesen

20 načolnych zastupjerjow serbskich institucijow je předsyda Domowiny, Dawid Statnik, štwórtk popołdnju na lětuše zetkanje witał. Wone je so prěni raz ryzy digitalnje wotměło.

Na spočatku we…

Weiterlesen

Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja († 15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (* 3.12.1822) so něhdźe 30 zarjadowanjow a akcijow wotměje, z kotrymiž dopominamy na skutkowanje a…

Weiterlesen

Anlässlich des 150. Todestages von Handrij Zejler (15.10.1872) und des 200. Geburtstages von Korla Awgust Kocor (3.12.1822) werden rund 30 Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt, die an das Wirken…

Weiterlesen

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Weiterlesen

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Medien, liebe Interessierte,

 

das „Zejler-Kocor-Jahr“ naht. Anlässlich des 150. Todestages von Handrij Zejler (15.10.1872) und des 200. Geburtstages von Korla…

Weiterlesen

Lube kolegowki, lubi kolegojo medijow, lubi zajimcy,

„Lěto Zejlerja a Kocora” so bliži. Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja (15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (03.12.1822)…

Weiterlesen