Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

WUBĚR TERMINOW DOMOWINY A W SERBACH – JUTROWNIK/APRYL 2021

póndźelu, 12.4., 13.30-16.00 h, a wutoru, 13.4., 10.00-13.00 h (digitalna) implementěrowanska konferenca zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho k rěčnej charće

wobdźělnicy ze stron Serbow: Dawid Statnik, předsyda Domowiny, dr. Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centuma Witaj (RCW), Bernd Melcher, wotnožka RCW Dolna Łužyca, Marko Kowar, jednaćel Domowiny, Marcus Końcaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny   

Z přeprošenja: „Am 12. April 2021 soll der siebte Bericht der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Charta der Regional-oder Minderheitensprachen (kurz: Siebter Sprachenbericht) finalisiert werden.”

Themenschwerpunkt (13.4.) soll nach Rücksprache mit dem Minderheitensekretariat die bundesweite Einbeziehung von Wissensvermittlung zu den vier nationalen Minderheiten in Deutschland und der Regionalsprache Niederdeutsch in die Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen sein. Dabei sollen uns zwei Leitfragen begleiten:

1)            Wie präsent ist die Wissensvermittlung zu den vier nationalen Minderheiten in Deutschland und der Regionalsprache Niederdeutsch derzeit in den allgemeinbildenden Schulen in allen Bundesländern?

2)            Wie kann erreicht werden, dass der Themenbereich Nationale Minderheiten in Deutschland und die Regionalsprache Niederdeutsch in den allgemeinbildenden Schulen bundesweit prüfungsrelevant wird?

 

srjedu, 14.4., 9.30 h: digitalne posedźenje regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny

srjedu, 14.4., 11.00 h: Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, so na posedźenju dohladowanskeje rady Krabatoweho młyna wobdźěli

srjedu, 14.4., 16.30 h: w Sakskim krajnym sejmje: Rozmołwa předsydy Domowiny, Dawida Statnika, ze statnym ministrom za regionalne wuwiće, Thomasom Schmidtom, wo zwoprawdźenju naprawow na dobro Serbow w ramiku zwjazkoweho zakonja wo zesylnjenju strukturow

štwórtk, 15.4., 10.00 h: digitalne posedźenje mjeńšinoweje rady

štwórtk, 15.4., 16.00 h: digitalne přihotowanske zarjadowanje za młodostnych awtochtonych narodnych mjeńšin za poradźowace wuběrki poboku zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho

póndźelu, 19.4., 13.00 h: ditigitalne posedźenje rozsudźaceho LEADER-gremija OHTL, Horjołužiska hola a haty (Marko Kowar), mjez druhim „Status quo LEADER-Kooperation Sorben und Samen”

srjedu, 21.4., 9.30 h: digitalne posedźenje zarjadniskeho wjednistwa Domowiny

srjedu, 21.04., 13.30 h: widejowa konferenca Rady za nastupnosći Serbow Bramborska a Domowiny z ministerku za kubłanje Brittu Ernst k dalšemu postupowanju nastupajo SWSchulVO

srjedu, 21.04., 16.00 h: widejowa konferenca mjeńšinoweje rady z kandidatami SSW za wólby do zwjazkoweho sejma

štwórtk, 22.4., 9.30 h: digitalne wuradźowanje skupiny „zakładne prawa a prawnostatnosć” Europskeho hospodarskeho a socialneho wuběrka Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss – Wikipedia ; předsyda Domowiny, Dawid Statnik, so wobdźěli

štwórtk, 22.4., 17.00 h: digitalne posedźenje prezidija Domowiny

pjatk, 23.4., 18.00 h: Hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Michał Hórnik” Kamjenc w Chróšćan „Jednoće”

sobotu, 24.4., 14.00 h: Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje (najskerje) w Serbskim muzeju

póndźelu, 26.4., 12.00 h: nastupny wopyt zapósłanca frakcije Zelenych w zwjazkowym sejmje, Wolfganga Wetzela, naslědnika Stephana Kühna, kiž so wo serbske naležnosće stara, pola Domowiny w Serbskim domje w Budyšinje. Rozmołwa z Dawidom Statnikom, předsydu Domowiny.

wutoru, 27.4., 13.30 h: livestream-posedźenja Rady za nastupnosći Serbow Bramborska

srjedu, 28.4.: wopominanje padnjenych pólskich wojakow při Fulkec hórce w Chrósćicach

štwórtk, 29.4., 12.00 h: w Serbskim domje w Budyšinje rozmołwa předsydy Domowiny, Dawida Statnika, z MdB Marcom Wanderwitzom (CDU), parlamentariskim statnym sekretarom w zwjazkowym ministerstwje za hospodarstwo a energiju, społnomócnjenym zwjazkoweho knježerstwa za nowe zwjazkowe kraje, wo Serbach a změnje struktury (wobkedźbowanje serbskich zajimow w ramiku zakonja wo zesylnjenju strukturow).

štwórtk, 29.4., 14.30 h: zetkanje ze zapósłanču Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, Antoniu Mertsching, jako přinošk wo Serbach a změnje strukturow za jeje podcast

štwórtk, 29.4., 16.30 h: digitalne posedźenje Serbskeje rady Sakskeje

Dalše zoom-zarjadowanja „Politiskeho kubłanskeho foruma Sakska Konrada-Adenaueroweje załožby”, z přizjewjenjom wo wšelakich temach Serbow w Sakskej. www.kas.de/sachsen : srjedu, 7.4., 14.4., 21.4., 18.00 h. Posledni termin so temje „Jung und sorbisch – Zukunftsperspektiven für die Sorben“ wěnuje, z Helenu Hejduškec, Jakubom Wowčerjom (Serbske młodźinske towarstwo PAWK) a Dawidom Statnikom: Konrad-Adenauer-Stiftung - Politisches Bildungsforum Sachsen - Jung und sorbisch - Zukunftsperspektiven für die Sorben (kas.de)

Změny su móžne.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button