Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Clemens Škoda: Słowjenjo w FUEN digitalne styki wutwarjeja

 

Dźensa je so lětuši seminar dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin FUEN pandemije dla online wotměł. Poprawom su zarjadowanje pola Chorwatow w Italskej planowali. Městopředsydka FUEN a zdobom z lěta 2019 rěčnica skupiny Angelika Mlynarova - Korutanska Słowjenka - wšitkich, něhdźe 30 přitomnych, wita. Pod nawodom koordinatora FUEN-skupiny, Matica Germovseka, su wobšěrny posedźenski plan wotdźěłali. Wo tym Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj, rozprawja:

Nimo informacijow generalneje sekretarki FUEN Evy Penczec steješe wosebje dźěławosć dźěłoweje skupiny w fokusu. Matic Germovsek předstaji rozprawu, nowu brošurku a webstronu, kotraž ma wotnětka informacije zběrać a słowjanske mjeńšiny ze sobu hišće sylnišo splesć. Hladajo na wuměnjenja pandemije hódnoći wón dźěławosć njedźiwajcy toho jako pozitiwnu.

Wobšerne rozprawy z jednotliwych słowjanskich mjeńšinow na to slědowachu - za Serbow rozprawješe Bjarnat Cyž - dalši serbscy wobdźělnicy online-meetinga běštaj Frank Kosyk a Clemens Škoda.

Hłowna diskusija posedźenja wobjednawaše perspektiwu skutkowanja dźěłoweje skupiny w lětomaj 2021 a 2022. Tak planuje FUEN, so situaciji pandemije přiměrić a spočatnje lokalne (na region wobmjezowane) zetkanja słowjanskich mjenšin přewjesć. Jeli budźe kónc lěta 2021 hižo móžne, planuje so přichodny FUEN-seminar w Italskej w Melise, tak Antonio Sammartino. „Za zetkanja w přichodnym času dyrbi pak najprjedy dale internet słužić", so wšitcy w konsensu na zasowidźenje rozžohnowachu.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button