Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Nastupny wopyt Sebastiana Kieslicha pola Domowiny

 

 

Na swojim nastupnym wopyće pola předsydy Dawida Statnika a jednaćela Marka Kowarja je nowy nawoda Doma Biskopa Bena w Smochćicach, knjez Sebastian Kieslich, wobkrućił, zo chce nawjazać na dobre zhromadne dźěło swojeho předchadnika jako spěchowanski čłon Domowiny. Dom Biskopa Bena je jako wuznamne regionalne zarjadnišćo za wopytowarjow we Łužicy dobra składnosć so tam wo Serbach informować. Tež Serbja a serbske towarstwa sami su husto wobdźělnicy šěrokeje palety zarjadowanjow domu abo přewjedu tam projekty. Knjez Kieslich by so wjeselił, hdy by móhł tež w přichodźe poskićeć dom a ležownosć za forumy, dźěłarnički, koncerty a wustajeńcy ze serbskimi wobsahami

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button