Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

MDR Presseinformation: Mjez tradiciju a wšědnym dnjom: MDR skića program dokoławokoło serbskeho žiwjenja


Leipzig, 09.07.2020

 

Wo Krabaće, křižerjach abo ptačim kwasu su mnozy hižo słyšeli. Ale štó hižo wě, što ludźi we Łužicy dźensa jima a kak ze serbskej rěču wupada? MDR wěnuje Serbam tematiske ćežišćo w rozhłosu, telewizy a online, mjez druhim z telewizijnej premjeru hrajneho filma DEFY z titulom „Sehnsucht“/„Žedźba“ 13. julija z Ulrichom Mühe we hłownej roli.

Něhdźe 60.000 Serbow liči narodna mjeńšina w Němskej, w Braniborskej a Sakskej. Ale kak dźensa docyła cyle normalne žiwjenje w serbskej gmejnje wupada? Što ludźi we Łužicy zaběra? Kak je koronowa kriza jich kulturelne žiwjenje wowliwowała?

Wot póndźele hač do pjatka (13. do 17. julija) poda so reporterka Olenka Pilz za popołdniši program MDR do serbskich wsow a gmejnow. Póndźelu pojědźe do Njebjelčic, do jedneje z najrjeńšich wsow Sakskeje, a da sej tam powědku wo Krabaće powědać. Wutoru zetka w Slepom prěnju serbsku fararku. Srjedu rozmołwja so ze zarjadowarjom Krabatowych hrow, kiž bychu so poprawom dźensa zahajili, kiž pak dyrbjachu so pandemije dla wotprajić. Štwórtk je w gmejnje Ralbicy-Róžant, hdźež w hosćencu z połnej paru serbski kwas přihotuja, a pjatk wopyta serbsku šwalču we Worklecach. Live-reportage widźiće wot póndźele do pjatka pola „MDR um 2“ wot 14:30 hodź. a „MDR um 4“ wot 16:25 hodź.

Tež powěsćowy magacin „MDR AKTUELL“ rozprawja wot póndźele do pjatka stajnje we wusyłanju w 17:45 hodź. wo Serbach. Mjez druhim poda so ARD-korespondent w Čěskej Danko Handrik wosrjedź Prahi na slědy Serbow. Wutoru, 14.julija, wotkrywa w 20:15 hodź. magacin „Umschau“ Błóta jako dowolowu regionu – wo wellnessu a wuběrnej jědźi, tradicijach a ludowych swjedźenjach.

MDR SACHSENSPIEGEL wusyła wšědnje w 19:00 hodź. přinošk wo serbskim žiwjenju. Mjez druhim so wo digitalizaciji a serbskej rěči rozprawja, so za pozadkom akceptancy serbskeho w zjawnym žiwjenju slědźi a so serbscy młodźi hudźbnicy předstajeja. Tutym a podobnym temam wěnuje so tež MDR Sakska-Sakske radijo, rozprawja mjez druhim wo serbskich cyłkach w Drježdźanach a Lipsku a přewodźuje programowe ćežišćo wězo tež w swojim serbskorěčnym programje MDR SAKSKA – SERBSKI ROZHŁÓS.

Portrej dźiwadźelniče Gabriele Marije Šmajdźineje wusyła so w MDR SACHSENSPIEGEL a zdobom we „WUHLADKU“ (sobotu, dnja 11. julija, 11:45 hodź.). Wot Bogny Korjeńkoweje moderěrowany połhodźinski telewizijny magacin „WUHLADKO“ w serbskej rěči so wot 2001 jónu měsačnje z němskimi podtitulemi wusyła. MDR-krajny sćelak Sakska přinošuje ze swojim serbskim programom ze studija w Budyšinje we wulkej měrje zdźerženju a wuwiću serbskeje rěče w dwurěčnej Hornjej Łužicy.

Tež słucharki a słucharjo MDR KULTURY móža njedźelu (12. julija) Gabrielu Mariju Šmajdźinu zeznać, kiž sej z filmami kaž na přikład „Halbe Treppe“, „Die Friseuse“ abo „Frau Müller muss weg“ wulki publikum zdoby. Wot 12:05 hodź. rěči wona we wusyłanju „MDR KULTUR Café“ z moderatorom Knutom Elstermannom wo serbskej maćeršćinje, serbskej kulturje a jeje puću k dźiwadłu. Zdobom rozprawja kulturne radijo wo Serbskim muzeju w Budyšinje. A wone poda so na slědy potomnikow Krabata.

DEFA-hrajny film z titulom „Sehnsucht“ prěni króć w telewizy

Telewizijna premjera wočakuje přihladowarki a přihladowarjow póndźelu (13. julija), w 23:10 hodź.: MDR-telewiza pokaza k prěnjemu razej DEFA-film z titulom „Sehnsucht“ z Ulriku Krumbiegel a Ulrichom Mühe. Hrajny film z lěta 1989 powěda wo poćahach mjez třomi wosobami, w kotrychž napřećiwne swěty na so zraža: W 1980-tych lětach přińdźe wodotwarski inženjer Sieghart (Ulrich Mühe) za zemske točenja do Łužicy, tam zalubuje so do burowki Eny (Ulrike Krumbiegel), kiž chce so na jeje susoda Maćija (Thomas Büchel) wudać. Jako pak so Ena ze Sieghartom do Parisa poda, wona hakle pytnje, dokal woprawdźe słuša.

Mnohostronske poskitki w syći

Pohlad do žiwjenja w dwurěčnej Hornjej Łužicy – wot temow kaž digitalizacija, nabožina a wuměłstwo hač k brunicowym jamam, kiž mnohe serbske wjeski ničachu kaž tež přehlad wo mnohich programowych aktiwitach poskići so w syći mdr.de/sorbischesleben. Widejo k serbskemu słownemu pokładej poskitki wudospołnja. Widźeć budźe mjez druhim na facebookowych stronach MDR SAKSKA. Tež na instagramje MDR SAKSKA rozprawjeja Serbowki a Serbja wo swojim wšědnym dnju.

Za Serbowki a Serbow zestaji so w serbskorěčnym online-poskitku pod www.mdr.de/serbski-program programowy přehlad temoweho tydźenja.

Derje pjelnjena mediateka

Zazběh temoweho ćežišća je za MDR-telewizu hižo 9. julija. Woblubowane wusyłanja a fikcionalne formaty kołowokoło regiony a jeje ludźi so potom pokazaja, na přikład wot 11. julija sydomdźělowa swójbna serija „Błótowska swójba“/„Spreewaldfamilie“ z lěta 1990 z Helgu Göring we hłownej roli abo bajkowy film DEFY „Čorny młyn“ („Die schwarze Mühle“). Nimo toho dopomina serial „Lebensläufe“ na najznaćišeho Serba: spisowaćela Jurja Brězana (1916 – 2006). Z filmom „Der Mann in den Birken“ 9. Julija w 23:10 hodź. w MDR-telewizy postaji so Brězanej lubostny filmowy pomnik. Wšitke tute wusyłanja wot „MDR Zeitreise“ k serbskim stawiznam hač k polit-krimijej „Stalin, Tito a naš nan“ a dokumentaciji „Słowjenjo- naši potajni prjedownicy“ so w ARD mediatece pod hesłom „Sorbisches Leben – Serbske žiwjenje“ zwjazaja a poskićeja a móža so tam kóždy wokomik (wot 10.julija, 18:00 hodź.) wotwołać.

 

Weitere honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar oder Sie schicken uns Ihre Fotoanfrage an pressefoto(at)mdr.de.

Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341 3 00 65 45, E-Mail: presse(at)mdr.de, Twitter: @MDRpresse

 

 

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Anstalt des öffentlichen Rechts

Hauptabteilung Kommunikation
Presse und Information
Kantstraße 71-73, 04275 Leipzig
Postanschrift: 04360 Leipzig
Tel.: (0341) 3 00 64 55
E-Mail: presse(at)mdr.de

 

 

 

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button