Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Rozmołwa mjez Zwjazkom serbskich studowacych a předsydu Domowiny

 

Dźensa zetkachu so čłonojo předsydstwa Zwjazka serbskich studowacych z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom w Budyskim Serbskim domje.

Při tym předstaji so tež nowa sobudźěłaćerka Virginia Hanuzowa, kotraž sej dobry zwisk ze Zwjazkom přeje a pokročowanje wuspěšnych projektow, kaž na př. „Studenća pomhaja šulerjam”. Jedna z hłownych temow běše realizacija projektow studowacych, kaž na př. probowe lěhwo a zhromadny projekt studentow z potomnikami Serbow w Texasu, za kotryž by Syman Hejduška, něhdyši nawoda studentskeho chóra, organizacisku zamołwitosć přewzał. Clemens Škoda, referent Domowiny, přilubi při tym pomoc ze stron zarjada w tutej naležnosći.

Dawid Statnik rysowaše w rozmołwje móžnosće Domowiny, młodźinske a studentske dźěło přichodnje sobu přewodźeć a podpěrować, wosebje hladajo na nowe personalne potenciale. Fabian Hejduška a Matej Mark, tučasnaj předsydaj Zwjazka serbskich studowacych, pokazaštaj z perspektiwy studentow na to, zo je zwjazowacy kontakt w strukturach Domowiny trěbny, na kotryž móža so nic jenož studenća, ale zasadnje wšitcy młodostni wobroćić. Jedyn wažny nadawk noweho referenta za nalěznosće kubłanja a spěchowanje dorosta widźitaj we wobstajnym dźěle ze wšelakorymi młodźinskimi cyłkami. Nadźijataj so, zo so próstwa, kotruž je tučasny zastupjer Zwjazka serbskich studowacych w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny, Damian Dyrlich, na poslednjej hłownej zhromadźiznje Domowiny přednjesł, z tym zrealizuje.

Składnosć zetkanja wužiwaše předsyda Domowiny zdobom tež za wabjenje za participaciju w třěšnym zwjazku a za zwěsćenje, zo je njeparujomne, zo studenća swój wid do dźěławosće Domowiny sobu zapletuja.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button