Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Statnik k Dnjej mnohotnosće: Njejsmy na kromje, ale srjedźišćo, unikatnosć a wutroba cyłeho regiona

Składnostnje Dnja mnohotnosće w Němskej 26. meje https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-tag/ so Dawid Statnik, předsyda Domowiny, wupraja:

„Je so zašłe lěta něšto fundamentalne we wšědnym žiwjenju Łužicy změniło: Prjedy smy wo zdźěrženje serbskich kupow w němskim morju wojowali, dźensa smy zhromadnje w zjednoćenym Europja z – nadźijomnje bórze zaso – wotewrjenymi hranicami žiwi. Je mjeztym normalnje, zo kónc tydźenja we Łužiskej jězorinje wšudźe čěske zwuki słyšiš abo w Zhorjelskich wobchodach pólsce. Kurdiska dener-zakuskarnja w Budyšinje na přikład ze wšelakimi rěčemi, tež serbsce, hosći do domu wita. Z tym je serbska rěč jedna wot wjele, kotraž nas we Łužicy wšědnje wobdawa.

My Serbja z tuteje přiběraceje mnohotnosće profitujemy. Stara sada – wuraz kulturneje ignorancy – ,Hier wird deutsch gesprochen‘ je tu wosrjedź Europje objektiwnje wotbyta. Njeje tak, kaž to někotři twjerdźa, zo nětko němčina wotemrěje. Skerje je so towaršnostna klima zasadnje změniła. Tak je tež dale a wjac staršich bjez serbskeho swójbneho pochada, kotřiž so za serbske kubłanje swojich dźěći rozsudźa, dokelž my jim wjetšu rěčnu a kulturnu kompetencu posrědkujemy a dokelž je za nich serbskosć dźěl mnohotnosće a identity Łužicy.

Serbja maja z wjacerěčnosće won lóši přistup rěčam susodnych ludow. Runje w času změny strukturow stajamy regionej wuznamny rěčnokulturny kapital k dispoziciji. Tež sami dyrbjeli so nowemu sebjezrozumjenju wotewrěć: Njejsmy ničo na kromje, štož dyrbi so škitać, ale srjedźišćo, unikatnosć a wutroba regiona, kotrež ma so w zajimje wšěch wobydlerjow spěchować.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button