Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Najebać pandemiju so wo přichod serbskeho sporta staraja

 

Zhromadny dźěłowy plan za přichodne lěto staj trenar dorostoweje serbskeje koparskeje wubranki starobneje klasy D, Tadej Cyž, a starosta Serbskeho Sokoła z.t. Milan Funka, štwórtk na zetkanju z Clemensom Škodu, referentom Domowiny za kulturu, w Budyskim Serbskim domje dorěčałoj.

Cyž: „Situacija je pandemije dla dale wobćežna, wšako so tučasnje špatnje planować da. Ličimy pak z wolóženjemi wot 3. kwartala. Hdyž bychmy lětsa někotre zhromadne nazwučowanja přewjesć móhli, a k tomu hišće jednu wuměnu z Drježdźanskim gymnazijom w septembrje a wobdźělenje na halowym koparskim turněrje – snano tež w Drježdźanach – w zymje, bych ja był wosobinsce spokojom.”

Milan Funka přilubi při přewjedźenju akcijow pomoc Serbskeho Sokoła a dźakowaše so Cyžej za jeho wažny angažement: „Dorost je naš přichod a wjeselu so, zo mamy swěrnych serbskich trenarjow dorosta kaž Tadeja, kotřiž so nětko hižo wo zakłady za přichod serbskeho sporta staraja.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button