Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Domowina na europskim wuradźowanju njedodźeřzenje zakładnych prawow tematizuje

 

Štwórtk je so digitalne posedźenje skupiny „zakładne prawa a prawniskostatnosć” europskeho hospodarskeho a socialneho wuběrka wotměło. Wuběrk je poradźowacy gremij EU, skupina chce forum za europske ciwilne organizacije tworić, zo bychu wo bytostnych hódnotach demokratije diskutować móhli. Aktualne wuradźowanje je so wosebje połoženju na zwjazkowej runinje w Němskej a w Bayerskej a Sakskej wěnowało.

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, kritizowaše dlijenje zakonjedawarstwa při reformje mjenow, kotryž je do přichodneje legislaturneje periody přestorčeny. Wón sej žadaše, zo maja Serbowki tak chětř kaž móžno runohódne prawo, swoje swójbne mjeno na serbske wašnje we wupokazu zapisać dać.

Statnik skedźbnješe zdobom na namócne nadpady we zašłych lětach na młodych ludźi, kotřiž serbuja. Při wšěm postupje akceptancy serbšćiny w zjawnosći nima předsyda Domowiny za akceptabelne, zo dyrbja so Serbja přeco zaso wo runohódne nałožowanje swojeje maćeršćiny na pućnikach abo taflach na zjawnych twarach prócować:

„Trjebamy zarjadniski awtomatizm, zo je serbšćina stajnje a wšudźe po cyłym serbskim sydlenskim rumje na samsne wašnje prezentna kaž němčina. Wjeselimy so, zo su organy EU nam při tym poboku. Hdyž chcemy Łužicu runje w dobje změnow strukturow dale jako wuspěšny europski region profilować a wuwiwać, potom dyrbja tež wšitcy zamołwići tule zakładne hódnoty Europskeje unije wšědny dźeń aktiwnje a samozrozumliwje pěstować.”

Nimo předsydy Domowiny wobdźělichu so tež zastupjerjo Sinti a Romow, seniorow, žonow, jenakosplažnych partnerstwow a transgender-ludźi.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button