Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Serbske gremije w stajnej wuměnje – aktualnje wo stawje financneho zrěčenja

 

Zastupjerjo serbskich gremijow su so na swojim póndźelnišim turnusowym schadźowanju wo stawje financneho zrěčenja a dalšim wotběhu rozsudow w zwjazkowymaj krajomaj Braniborska a Sakska informowali.

Nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika a předsydki załožboweje rady Zuzan Šenkec su so Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, Kathrin Šwjelina a Marko Suchy, předsydaj serbskeju radow Braniborskeje a Sakskeje, jednaćel Domowiny Marko Kowar a zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ na wuradźowanju wobdźělili. Tež předsyda parlamentariskeje přirady załožby, Marko Šiman, a serbski čłon etatoweho wuběrka Sakskeho krajneho sejma, Alojs Mikławšk (wobaj CDU) běštaj přitomnaj.

Mikławšk je přilubił, so za wobkedźbowanje serbskich zajimow při parlamentariskim dojednanju etata Sakskeje 2021/2022 zasadźować. Dotalne wobzamknjenja zwjazkoweho sejma wo zwyšenju spěchowanja załožby wšitcy wobdźělnicy witachu.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button