Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen 2017

Terminowa protyka Domowiny - nowember 2017(PDF)

Terminvorschau der Domowina - November 2017 (PDF)

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny stejachu w srjedźišću posedźenja prezidija Domowiny dnja 25.10.2017 we Wojerecach. Tak ma so na přikład namjet dwulětneho plana...

Die Vorbereitung der nächsten Tagung des Bundesvorstandes der Domowina stand im Mittelpunkt der Sitzung seines Präsidiums am 25. Oktober in Hoyerswerda. Der Bundesvorstand wird am 10. November in...

Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni dnja 7./8.11.17 do Choćebuza na sympozij wo serbskim filmowym namrěwstwje ze zastupjerjemi politiki, wědomosće a filmoweje branže. Zarjadowanje budźe w Obenkino...

termin turněra: 10.03.2018

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontaktna...

Terminvorschau für Oktober 2017

Přichodne Serbske blido wotměje so štwórtk, dnja 12.10.2017, w 16.00 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa dróha 206, 10969 Berlin, róžk Zimmerowa dróha. 

Za nowych wobdźělnikow: Tutón...

Domowina wza wuslědki wólbow Zwjazkoweho sejma wosebje we Łužicy z wulkej starosću na wědomje. Z AfD je jedna strona wjetšinu hłosow docpěła, kiž je na naše žadanje, z awtochtonymi narodnymi...

Die Domowina nimmt die Ergebnisse der Bundestagswahl insbesondere in der Lausitz mit großer Besorgnis zur Kenntnis. Mit der AfD hat eine Partei die meisten Stimmen erzielt, die auf unsere Forderung...

Domowina wita dźensniši rozsud Krajneho sejma Sakskeje a gratuluje Markej Klimanej k wuzwolenju jako čłon Serbskeje rady Sakskeje. Wón bu namjetowany wot Sakskeho zwjazka městow a wsow a Domowiny –...

Die Domowina begrüßt die heutige Entscheidung des Sächsischen Landtags und beglückwünscht Marko Klimann zu seiner Wahl als Mitglied des Rates für sorbische Angelegenheiten im Freistaat Sachsen. Er...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button