język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Serwisowy běrow za serbsku rěč/
Servicebüro für sorbische Sprache

Tež w tuchwilnym napjatym času corona-pandemije je serwisowy běrow za wšitke naležnosće komunow dale docpějomny.
Zdźěla w běrowje a zdźěla w home-office spytamoj dale, našemu narokej wotpowědować a komuny při spjelnjeju zjawneje dwurěčnosće podpěrać.

Smój dale docpějomnaj pod znatymi e-mejlkowymi kontaktami (telefon skerje nic) a spytamoj Waše naležnosće w přiměrjenym času zrjadować.

Dźakujemoj so wšitkim, kotřiž su namaj dotal swoju dowěru wuprajili, z nadawkami, naprašowanjemi, ale tež z pokiwami a nastorkami.

Prócujemoj so tež w přichodnych tydźenjach a měsacach, być komunam spušćomny partner při zwoprawdźenju žiweje dwurěčnosće w zjawnosći  w serbskim sydlenskim rumje.

Přejemoj wšitkim komunam rjany a spodobny jutrowny čas, tež pod tuchwilnymi njezwučenymi wuměnjenjemi.

Franciska Grajcarekec a Jan Kral

Wojerecy, 6. jutrownika 2020


Jan Kral/Krahl

tel.: 03571 6084612
E-Mail: jan.kral@serwis.domowina.de

Franciska Grajcarekec/Grajcarek

tel.: 03571 6084613
E-Mail: franciska.grajcarekec@serwis.domowina.de


Dresdner Straße 18/Drježdźanska 18
02977 Hoyerswerda/Wojerecy
E-Mail: info(at)serwis.domowina.de


Facebook Button