Pressemeldungen

Wot 1.11.2019 dźěła Sonja Hrjehorjowa jako regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy „Handrij Zejler“ we Wojerecach, Drježdźanska dróha 18. Wona je docpějomna pod

tel. čisłom 03571 406 276,
e-mail…

Read more

Srjedu wječor, 30. oktobra, zeńdźe so Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Chrósćicach k wurjadnemu posedźenju. Hłowna tema bě nominowanje štyrjoch kandidatow za nowu Saksku serbsku raduna dobu…

Read more

Am Mittwochabend (30. Oktober) fand in Crostwitz eine außerordentliche Tagung des Bundesvorstandes der Domowina statt. Wichtigstes Thema war die Nominierung von vier Mitgliedern des Rates für…

Read more

Der Domowina-Regionalverband Bautzen und die Stiftung für das sorbische Volk laden gemeinsam zum Herbstkonzert am 2. November um 19 Uhr im “Wassermann” in Malschwitz ein. Das Programm gestalten das…

Read more

Domowina pyta za młodostnym/studowacym, kotryž so za europsku mjeńšinowu politiku zajimuje a ma čas, sej wot 14. do 17.11.2019 do Korutanskeje (Kärnten) na lětuši seminar za słowjanske mjeńšiny Federa…

Read more

Eine außerordentliche Tagung des Bundesvorstandes der Domowina findet am 30.10.2019 ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Jednota in Crostwitz/Chrósćicy, Hornigstraße 34, statt. Auf der Tagesordnung stehen…

Read more

Wurjadne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so srjedu, dnja 30.10.2019, 18 hodź. we wjacezaměrowej hali Jednota w Chrósćicach, Hórnikowa dróha 34.Na dnjowym porjedźe steja mjez…

Read more

Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin a Załožba za serbski lud přeprošatej zhromadnje na nazymski koncert dnja 2. nowembra we “Wódnym mužu” w Malešecach. Program wuhotuja Serbski folklorny ansambl Wudwor…

Read more

Župa Budyšin přeproša wutrobnje na přichodny serbski wječor, kiž budźe 10. oktobra w 19 hodź. we Wulkej Dubrawje w Šnajdrec wobchodźe za kuchnje, Dwórnišćowa 1. Připrajili su dotal předsyda Domowiny…

Read more