język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Z wuradźowanja prezidija DOMOWINY

Naćisk šulskeho zakonja wobjednali

Wobšěrne přihoty 18. hłowneje zhromadźizny Domowiny běchu jedyn z hłownych temow prezidija Domowiny, kotryž zetka so 08.02.2017 we Wojerecach. Tohorunja zaběrachu so čłonojo gremija tež z přihotami posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotrež budźe 25.02.2017 w Budyšinje.

Mjez druhim wobjednachu naćisk rozprawy zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotryž budźe dźěl delegatneje mapy na hłownej zhromadźiznje.

Nastupajo medijoweho wozjewjenja iniciatiwneje skupiny “serbski sejm” z dnja 05.02.2017 poda prezidij slědowacu informaciju:

Předsyda Domowiny Dawid Statnik, kaž tež čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Jan Nuk staj so na zarjadowanju “kubłanski wjeršk” wobdźěliłoj, njejstaj pak so na nadźěłanju žadanjow iniciatiwy wobdźěliłoj.

Dale zaběrachu so čłonojo prezidija z naćiskom změnow šulskeho zakonja koaliciskeju stronow CDU a SPD. Runja Serbskemu šulskemu towarstwu tež prezidij Domowiny naćiskej přihłosuje. Předsyda Domowiny Dawid Statnik k tym: “Dźakuju so zapósłancomaj knjeni Friedel (SPD) a knjezej Bienstej (CDU) zastupujo wšitkich prócowarjow, za wobšěrne zapřijeće serbskich zajimow. Widźimy z tym naše prócowanja a žadanja wobkedźbowane. Nadźijamy so, zo so namjety w dalšim parlamentariskim procesu wopodstatnja.”

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

 

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button