język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Přeprošenje na serbski wječor we Wulkej Dubrawje

Župa Budyšin přeproša wutrobnje na přichodny serbski wječor, kiž budźe 10. oktobra w 19 hodź. we Wulkej Dubrawje w Šnajdrec wobchodźe za kuchnje, Dwórnišćowa 1.

Připrajili su dotal předsyda Domowiny Dawid Statnik, čłonka zwjazkoweho předsydstwa Marja Michałkowa a čłonka župneho předsydstwa župy “Jan Arnošt Smoler” Budyšin Leńka Thomasowa.

Kóždy zajimc je wutrobnje witany, so wobdźělić, so słowa jimać abo tež jenož připosłuchać.
Přizjewjenje njeje trěbne.

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button