język   Rěč/Sprache/Language
język
Rěč/Sprache
file.title

Nětko jenož hišće tři skupiny

Zamołwići Serbskeho Sokoła su póndźelu w Budyšinje w Serbskim domje w Serbskej kulturnej informacije přidatne wulosowanje přewjedli, dokelž je Sokoł Budyšin, zakitowar wolejbuloweho pokala Domowiny, připrajenje za lětuši 36cety turněr zaso wotprajił. Losowanska sonina bě sobudźěłaćerka SKI Marija Swierczekowa. Ze štyrjoch staflow nastachu tři. Tu je nětko nowa zestawa:

Skupina A

Bratrowstwo Róžant

Serbski gymnazij wučerjo

Škit Budyšin

Mustwo 1296

Jěcharki a jěcharjo Pančicy

Skupina B

11./12. lětnik SGB

Smešomłóćawa

SGB MIKS 10./11. lětnik

SJ Chrósćicy

Skupina brodatych

Skupina C

Serbski dom Budyšin

Swobodny los

Handicap

Rapaki

Synojo Pančic

 

Jurij Bjeńš