Nowa Serbska rada Braniborskeje wuzwolena

Nowej Radźe za serbske nastupnosći Braniborskeje přisłušeja

Dieter Freihoff,

Uta Henšelowa,

Kathrin Šwjelina,

William Janhoefer a

Delia Münchowa.

Na listowych wólbach wobdźěli so 651 ludźi. Wólbokmani běchu Serbja, kiž su starše hač 16 lět a w Braniborskej bydla.

Domowina přeje wšěm wuzwolenym wjele zboža a wuspěšne skutkowanje na dobro serbskeho luda.