169. Serbske blido w Barlinju

 Pśiduce Serbske blido buźo južo srjodu, 12.04.2017, zeger 16:00 goźin zasej w gósćeńcu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa droga 206, 10969 Barliń, rožk Zimmerowa droga. Nejlěpšy wobchadowy zwisk: pódzemska linija U 6, U-dwórnišćo Kochstraße/Checkpoint Charlie, abo busowa linija M 29, zastanišćo U Kochstraße/Checkpoint Charlie.  Comy se rozgranjaś wó 18. głownej zgromaźinje Domowiny kóńc měrca we Worjejcach, na kótarejž stej se dwa cłonka SKI z. t. Barliń ako delegata wobźěliłej.Wšykne su lubje witane, wšojadno, lěc powědaju dolno- abo górnoserbski, głowna wěc jo, až se scełego pó serbsku rozgranjamy.