Kubłanska jězba župy do Hrodźišća

Kónc septembra podachu so čłonojo Budyskeje župy “Jan Arnošt Smoler” na swoju kóždolětnu kubłansku jězbu. Dohromady poda so 37 čłonow z 9 Domowinskich skupin a towarstwow z Budyšina do Hrodźišća. Tam wopytachu row Měrćina Nowaka a počesćichu jeho z basnju a spěwom w spominanju na 30-lětne posmjertniny serbskeho ludoweho wuměłca lětsa w juliju.Po tym wjedźeše hrabja Beat von Zenker skupinu hosći po swojim hrodźe w Hrodźišću. Po wobjedźe we Wichowje podachmy so z busom do Radworja do hosćenca “Meja” na serbski program z Moniku a Bjarnatom Cyžom. Mjez druhim předstajichu na klankach serbsku katolsku drastu a podachu zajimawostki wo nałožkach a serbskich swjedźenjach. Při tym dawaše kofej a tykanc. Na program přidružichu so nam čłonojo Domowinskeje skupiny z Turjeja z Delnjeje Łužicy. Woni běchu samsny dźeń na wuprawje we Łužicy a wopytachu muzej "Měrćina Nowaka" w Njechornju. Róža Kurfürstec-Pinkawina wodźeše skupinu po domje a rozprawješe ze žiwjenja Měrćina Nowaka.Kubłanska jězba skićeše wšitkim wobdźělnikam serbsku bjesadu. Nimo toho mějachu składnosć so wo dźěle w skupinach a towarstwach wuměnić.