Womłodźenje Domowinskeje skupiny Malešecy

Pjeć nowych čłonow móžeše skupinski předsyda Domowinskeje skupiny Malešecy Klaws Petrenc na hłownej zhromadźiznje skupiny wčera, 24.2.2020, w Malešecach witać.
Womłodźenje skupiny je wuslědk aktiwitow w minjenych měsacach w Malešan kónčinje. Přez skutkowanje motiwatora Luciana Kaulfürsta je so poradźiło syć natwarić, ludźi hromadźe wjesć a zaso za serbske wěcy zajimować.