News

Download Flyer (als PDF)

Přeprošenje jako PDF

Rachlow počesći Korlu Bohuwěra Šěcu

25. awgusta 2018 w 14.00 hodź. wotkryje so w Rachlowje pod Čornobohom při bywšej šuli tafla k wopomnjeću na Korlu...

Lube dźěći!
Moji přećeljo, rangerojo biosferoweho rezerwata, a ja přeprošujemy Was wšitkich na

5. dźeń rangerow.

Přińdźće wšitcy sobotu, 30. julija...

Chór Serbskeje zakładneje šule Budyšin wotewrě dźensa připołdnju z małym programom pod nawodom wučerki Gabriele Bajtloweje jutrownu studnju na...

Dohromady 47 šulerjow 1. – 4. lětnika zakładneje šule Bart přewjedźechu dźensa Swjedźeń serbskeje rěče na šuli. Cyłkownje maja tam 50 šulerjow, kiž...

Ausstellungseröffnung
„Serbske nałožki - serbske jutrowne jejka“
„Sorbisches Brauchtum - Sorbische Ostereier“

Freitag, den 05.02.2016 um 17.00 Uhr
HAUS...

Kónc septembra přewjedźe župa “Jan Arnošt Smoler” swoju lětušu kubłansku jězbu. Dohromady 46 čłonow jednotliwych skupin a towarstwow župy poda so do...

Swjedźeń serbskeje rěče
w Barće

Na zakładnej šuli w Barće swjećachu 23. junija 2015 swjedźeń serbskeje rěče. Dohromady 40 šulerjow, kiž serbšćinu...

15 šulerjow zakładneje šule Frederic-Joliot-Curie z Budyšina dožiwi wčera dopołdnja předstajenje dźěćaceho ptačeho kwasa Serbskeho ludoweho ansambla w...

Domowina-Regionalverband "Jan Arnošt Smoler" Bautzen

Regionalny běrow Budyšin/
Regionalbüro Bautzen
Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: (03591) 550211
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: katja.liznarjec@domowina.de