Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

2010

- konserwowanje 63 narownych kamjenjow stareho pohrjebnišća w Rownom
- pomjatna tafla za Pawlinu Krawcowu w Choćebuzu
- naćisk pomnika za Jana Kiliana w Kotecach