Wuspěšny FUEN-seminar

W Daruvaru w Chorwatskej wotmě so wot 15. do 18. oktobra FUEN-seminar słowjanskich narodnych mjeńšinow, kotryž organizuje Domowina kóždolětnje w nazymje. Bjarnat Cyž, wiceprezident Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) nawjedowaše zetkanje.

Mjez 25 wobdźělnikami běše tež serbska delegacija. Jej přisłušachu předsyda Domowiny Dawid Statnik, zastupowacy jednaćel Marcus Końcaŕ, referent za kulturu a wukraj Clemens Škoda a Madlenka Kowarjec z mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje. Wobdźělnicy zeznachu při tym tež situaciju čěskeje mjeńšiny w Chorwatskej. Dalše temy seminara běchu zhromadne dźěło słowjanskich mjeńšinow pod třěchu FUEN, financowanje zhromadnych projektow a aktualne połoženje jednotliwych mjeńšinow w Europje.

Clemens Škoda