Rězbarska dźěłarnička so přestorči

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu informuje:

Planowana rězbarska dźěłarnička 28. a 29.09.2018 pola Alojsa Šołty w Žuricach dla organizatoriskich přičin wupadnje.

Nowy termin planujemy hišće w oktobrje, kotryž po dojednanju hnydom zdźělimy.

 

Weronika Suchowa

W nadawku předsydstwa