Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

WOTPRAJENE/ABGESAGT: Zetkanje předsydy Domowiny ze županami a předsydami sobustawskich towarstwow a zwjazkow w Domowinskim domje we Wojerecach

26.03.2020
17:00  Uhr - 17:30  Uhr
Wojerecy
Domowina
Domowina

Z


Facebook Button