Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

ROK LUŽICKÝCH SRBŮ - Vice než dudak, vodnik a polednice - uměni Lužickych Srbu - PhDr Marius Winzeler - přednaška v Krajske vědecke knihovně v Liberci od 18 hod.

20.05.2020
18:00  Uhr - 18:30  Uhr
Liberec / CZ
-
Domowina

Motivy lužickosrbskeho folkloru pronikly do vytvarneho uměni až ve 20. stoleti. V předchozi době nelze přimo hovořit o narodnim srbskem uměni. Ale v Horni a Dolni Lužici již od středověku až do baroka pusobili lužickosrbšti umělci, kteři nam po sobě zanechali dila, jež byla inspirovana mistni krajinou a regionalnimi zvyki. Přednaška Mariuse Winzelera, ktery se věnuje už několik let aspektum vytvarneho uměni v Lužicich, představi přiběhi a umělecke poklady z bohatych fondu lužickich klasteru, architektonickych pamatek a veřejnych sbirek poukazujici na umělecke a historicke vazby mezi srbskymi, českymi a nemeckymi kulturnimi tradicemi od 13. do 20. stoleti.


Facebook Button